professioneel en transparant subsidiemanagement

Onze werkwijze

Onze methodiek waarmee wij uw bedrijf scannen en op subsidiemogelijkheden kunnen toetsen is efficiënt en breed, u hoeft dus geen subsidiemogelijkheden mis te lopen. Op voorhand ontvangt u van ons een goede inschatting over de slaagkans van een subsidieaanvraag en de inspanning die moet worden gedaan.

Professionaliteit en transparantie zijn kernbegrippen binnen Tabulus. U mag van ons dus helderheid en duidelijkheid verwachten, alsmede diepgaande expertise op die terreinen die voor uw succes van belang zijn. Wij werken voor aanvragen op basis van een No Cure No Pay tarief of een afgeleide concurrerende vergoeding.

Download hier een schematische weergave van onze werkwijze bij het aanvragen van een WBSO-subsidie.

Onze expertise

U wilt uw bedrijf laten groeien en kent uw eigen markt als geen ander. U investeert in technologische ontwikkeling en/of nieuwe programmatuur en heeft behoefte aan ondersteuning voor aansluiting met subsidiemogelijkheden. Hier komt onze jarenlange expertise bij technologiesubsidies om de hoek kijken. U zult verrast zijn in hoeverre Tabulus het succesvol aanvragen van een subsidie uit handen kan nemen.  

Onze expertise ligt met name bij bedrijven die procestechnologisch gedreven zijn en/of opereren in vakgebieden als machinebouw, ICT, levensmiddelentechnologie en elektronica. Door onze ruime ervaring herkennen wij snel de innovatieve aspecten van een project en kunnen we inhoudelijke gesprekken op goed technisch niveau voeren.

Binnen een dag uitspraak over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag

Subsidietoets

Er zijn meer dan 1500 subsidieregelingen. Wet- en regelgeving verandert regelmatig. Subsidiebudgetten raken op. Regelingen zijn eindig. Er worden regelmatig nieuwe en andere regelingen in het leven geroepen en opengesteld. Meestal werken regelingen op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en zijn sommige budgetten al op de dag van openstelling uitgeput.

Het zelf inschatten of uw activiteiten of uitgaven subsidiabel zijn is niet eenvoudig, kost veel tijd en vereist de nodige specialistische kennis. Tabulus heeft jarenlang opgebouwde technische, bedrijfskundige, juridische en ICT-expertise waardoor wij, met de juiste informatie, vaak mogelijkheden zien die een ander mist.

Informeer ons kort over de activiteiten waarvoor u graag subsidie wilt ontvangen en wij kunnen vrijblijvend een goede inschatting geven van uw kansen. Gaat u bijvoorbeeld een nieuw product, proces of programmatuur ontwikkelen, neem dan direct contact met ons op.

Subsidieaanvraag

Wij nemen, met uw input, het werk om subsidie te verkrijgen zoveel mogelijk van u over. Wij schrijven de aanvraag, voeren subsidieprojectmanagement uit en onderhouden contacten met de subsidieverstrekker, ook in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. 

Binnen de kaders van de wet verdedigen wij uw aanvraag bij de subsidieverstrekker en maximaliseren wij de opbrengst. Onze communicatie met u en de subsidieverstrekker is efficiënt en effectief en kunnen een eindeloze briefwisseling voorkomen, ook bij ogenschijnlijk eenvoudige zaken.

Tabulus weet de bureaucratische rompslomp te voorkomen of in ieder geval voor u af te schermen. 

Door onze inzet blijven uw waardevolle mensen productief en kunnen zij zich blijven richten op hun eigenlijke taken.

Compliance

Subsidieregelingen komen en gaan en details van de regelingen wijzigen geregeld. Daarnaast houdt het traject niet op zodra het subsidiebedrag op papier is toegezegd door de subsidieverstrekker. U loopt namelijk het risico met lege handen te blijven staan als u achteraf niet of onvoldoende aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan. 

Wij helpen u met de projectadministratie en rapportages om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen. Niet alleen kunnen wij u helpen met het inrichten van de soms noodzakelijke administratieve processen, ook bieden wij ondersteuning in de vorm van benodigde specifieke formats.

Wij spreken uw taal en de taal van de subsidieverstrekker, zodat efficiënte en kansrijke aanvragen binnen bereik liggen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of uw project in aanmerking komt voor een subsidieregeling.

Tabulus Leiden
Witte Rozenstraat 2a
2311 XV Leiden
+31(0)718892744
info@tabulus.nl

KVK: 34316779
BTW: NL8200.85.807.B01
Rabobank: NL81 RABO 0148 772 250

Close Menu
Call Now ButtonBel ons